InfoThuis TV
zaterdag 20 juli 2024

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Haags Werk Bedrijf wint Doe Weer Mee! Pluim Den Haag

‘Haags Werkbedrijf gaf in 2020 en 2021 werknemers de kans om in werktijd naar school te gaan om beter te leren lezen en schrijven.’’

Om die reden ontvingen bedrijfsmaatschappelijk werker Mechteld Hoogzaad en medewerker Theo Krenz namens HWB de Doe Weer Mee! Pluim 2022 Den Haag.

De Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer de pluim uit samen met Stefanie de Klerk van Doe Weer Mee!

Veel laaggeletterden hebben werk. En voor veel van hen is het te zwaar om naar taalles te gaan. Het Haags Werkbedrijf gaf in 2020 en 2021 werknemers de kans om in werktijd naar school te gaan. Zij volgden een programma digiTaal op de Werkvloer bij de Taal+ school van ROC Mondriaan.

De Pluim is behalve voor de organisatie nadrukkelijk ook bestemd voor Mechteld Hoogzaad die als bedrijfsmaatschappelijk werker bij HWB zich zeer heeft ingezet voor deze lessen.

In de regionale wervingscampagne ‘Doe Weer Mee!’ werken gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk, Westland en ROC Mondriaan samen bij de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Haaglanden. De Pluim wordt jaarlijks per deelnemende gemeente uitgereikt aan een persoon of organisatie die hieraan een bijzondere bijdrage levert.