InfoThuis TV
zaterdag 20 juli 2024

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Zoetwatertoevoer Rijnland via KWA wordt afgebouwd

Omslagpunt Rijnland wat betreft droogte bereikt.

Sinds 18 juli krijgt West-Nederland extra zoetwater via de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) Ún indirect via een doorvoerroute door de Krimpenerwaard. Deze maatregel werd genomen om de droogte in het gebied het hoofd te bieden en verzilting tegen te gaan. Nu er weer neerslag valt en de dagen korter worden (met minder verdamping als gevolg) en ook de Rijnafvoer langzaam stijgt, is een omslagpunt bereikt. Het gaat de goede kant op. Dit maakt dat de KWA kan worden afgebouwd.

De KWA wordt in september en oktober stapsgewijs en gecontroleerd afgebouwd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet Gemaal De Aanvoerder uit. Via het Noordergemaal wordt nog wel water ingelaten. Het aantal kubieke meter water per seconde wordt vooralsnog teruggebracht van 11 naar maximaal 5. Het zoetwater dat binnenkomt wordt zorgvuldig beschermd en verdeeld. Medewerkers van Rijnland blijven de weersverwachting en de Rijnafvoer nauwlettend in de gaten houden en anticiperen daarop.

De huidige omstandigheden maken dat ook enkele maatregelen die samenhangen met de KWA komen te vervallen.